-15% za sve*

Status: Završen
Trajanje popusta: 10.07.-10.07.2024.

*Popust vrijedi za sve kategorije pacijenata.

*Ne odnosi se na kupnju receptnih i bezreceptnih lijekova, medicinskih pomagala na doznaku HZZO-a niti na početnu mliječnu hranu za dojenčad.

*Popusti se međusobno isključuju.

*Popust vrijedi za kupnju iznad 7 €.